نخستین همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران

نخستین همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران

بررسی ابعاد حقوقی مصرف دو دهه ماهواره در جامعه ایران

علی اصغر کیا مدیر گروه و دانشیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی چکیده: بیش از دو دهه از ورود ماهواره به فضای اجتماعی و رسانه ای ایران می گذرد . مصرف ماهواره از سوی جامعه ایرانی در طول دو دهه گذشته، هر زمان شرایط و ویژگیهای متفاوتی داشته است. این مقاله بنا دارد با […]

ایران و چالش پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی ماهوارهای در حقوق بین الملل: ارسال پارازیت

سیدقاسم زمانی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده: پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای تلویزیونی با توجه به حق آزادی جریان اطلاعات  و عدم واکنش موثر و جدی دولت های دریافت کننده آن امروزه به عرصه حقوق بین الملل عام راه پیدا نموده است و در مقابل همگان قابل استناد است. […]

توریسم جنسی در فضای مجازی در حقوق ایران

حسنعلی مؤذن‌زادگان دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی مهنوش یزدی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی چکیده: ظهور و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطاتی، شکل جدیدی از جرایم را بر بستر سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی و اینترنتی به وجود آورده است. از جمله‌ی این جرایم، توسعه‌ی جرم ضداجتماعی- فرهنگی توریسم جنسی […]

اصول ناظر بر احترام و تضمین حق بر آزادی بیان در پالایش اینترنت

صابر نیاورانی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران حامد بابازاده مقدم دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران چکیده: امروزه اینترنت با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از حق آزادی بیان را فراهم نموده و  […]

چالش های مقررات گذاری فضای مجازی در ایران

باقر انصاري دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی چكيده: مقررات گذاری در فضای مجازی به معنای اتخاذ هر گونه سیاست،‏ تصویب قانون یا مصوبه یا اخذ تصمیم از سوی حکومت یا سایر فاعلان حوزه فضای مجازی است که فعالیت در فضای مجازی را تنظیم می کند. در این معنا، مقررات گذاری یا صرفنظر از محتوا […]

کرامت انسانی در مطبوعات

زهرا طاهری پور عضو هیات علمی دانشگاه سوره چکیده: مطبوعات از ارکان اساسی و مهم هر جامعه است که به سبب گستردگی و برخورداری از فناوری های  رسانه ای ، تکثر و تعدد مخاطبان نقش محوری در بازخوانی ، بازتولید و اشاعه فرهنگ در جامعه دارد. مطبوعات می توانند افکار عمومی را به سوی کمال […]

جایگاه شورای مطبوعات در حل و فصل اختلافات حرفه ای روزنامه نگاری

عباس اسدی استادیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی چکیده: شوراي مطبوعات يك سازمان مستقل حرفه‎اي مطبوعاتي است كه با تدوين و تهيه مقررات خود انضباطي و با نظارت دقيق بر اجراي آنها می کوشد تا با مطالعه، بررسی، تحقیق و پیگیری شکایات افراد از رسانه ها و یا روزنامه نگاران، به حل و فصل […]

مبانی نظری و ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی رسانه های همگانی

هدی غفاری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده: گرایش فطری انسان به زندگی اجتماعی از یک سو و لزوم حفظ حرمت حیات فردی او از سوی دیگر، بایسته هایی مبتنی بر حق و تکلیف را در عرصه زیست جمعی برای ابناء بشر به دنبال دارد. در این میان رسانه های همگانی […]

حقوق ارتباطات در نوسان میان خلأ های ملی و بین المللی: در تکاپوی وحدت یا کثرت

آرامش شهبازی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده: حقوق ارتباطات از جمله گرایشهای حقوقی است که به ویژه در سالهای اخیر با استقبال قابل ملاحظه دانشجویان رشته حقوق همراه شده است. علیرغم تعلق خاطر دانشکده های ارتباطات و علوم اجتماعی به این رشته، چارچوب حقوقی و دروسی که دانشجویان مقطع کارشناسی […]

نارسایی نظام حقوقی رسانه ها در ایران

محمد مهدی فرقانی دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی چکیده: نظام حقوقی ارتباطات و رسانه ها در ایران، ناقص، نارسا و عقب مانده است. این عقب ماندگی، عارضه ای تاریخی است که بر سراسر دوران یکصدو هشتاد سالۀ مطبوعات و در ادامه سایر رسانه ها سایه افکنده است. نظام رادیو و تلویزیون ایران تقریباً […]

12