کپی‌رایت در مطبوعات

محمد هادی میرشمسی  ص ۴۷

چکیده

حقوق مؤلف مجموعه حقوق خصوصی و فردی است که به موجب قانون به دارنده و آفریننده یک اثر ادبی و هنری به پاس‌داشت تلاش فکری و خلاقانه او داده می‌شود تا بدین ترتیب هم بتواند از منافع و مزیت‌های ناشی از آن بهره ببرد و هم این که از اثر خود در مقابل دیگران حمایت نماید. این حقوق در مقررات حوزه مطبوعات، آن طور که شایسته است، مطرح نشده ‌است. مطبوعات عهده‌دار اطلاع‌رسانی به جامعه بوده و رسالت روشن ساختن افکار عموم افراد جامعه را بر دوش می‌کشند و از این روی ممکن است در راستای انجام این رسالت، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را نقض نمایند. ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات و آزادی آنها از یک سوی و حقوق مؤلفین از سویی دیگر، امری ضروری است که باید مدنظر قانونگذاران ملی و بین‌المللی قرار گیرد. اصل بر آن است که حقوق مؤلف اعم از حقوق مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرد و نقضی نسبت به آن صورت نگیرد، اما در جایی که هدف، اطلاع‌رسانی به عموم افراد جامعه باشد، نقض کپی‌رایت مشمول استثنائاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش حقوق مؤلف در مطبوعات بررسی شده، تأثیر متقابل آن دو با یکدیگر تبیین می‌شود.

واژگان کلیدی: کپی‌رایت، مؤلف، مطبوعات، آزادی مطبوعات، مقررات ملی، مقررات بین‌المللی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *