نقش پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي بر تقويت دينداري از ديدگاه دانشجويان

دكتر علي اصغر كيا، هانيه نقدي   ص ۴۷

چکیده

مقاله حاضر به بررسي نقش پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي بر تقويت دينداري از ديدگاه دانشجويان دانشگاه هاي سراسري شهر تهران مي پردازد و با استفاده از روش اسناد و مدارك عملي و روش پيمايشي مي كوشد نشان دهد كه اينترنت به عنوان يك رسانه نوين، نقش مهمي بر دينداري داشته و باعث تقويت آن مي گردد .تلاش بشر در باره ي فهم دين و ابعاد مختلف آن و تاثيراتي كه بر زندگي او مي گذارد و همچنين راهكارها و عوامل موثر بر تقويت يا تضعيف دينداري افراد همواره مورد توجه محققان اين حوزه بوده است.در عصر حاضر كه جهان از سويي روند وحدتگرا و از سوي ديگر روند تكثر گرايي را دنبال مي كند، نقش رسانه ها به عنوان عاملي مهم و اثر گذار بر اين روند جهاني حائز اهميت است، خصوصاً اينترنت كه مهمترين رسانه ي اين دهكده جهاني است و اثرات آن بر زندگي افراد كاملاً قابل درك و مشهود است . با انجام اين پژوهش قابليت هاي اينترنت در حوزه دين و توانمندي هاي اين رسانه در گسترش دين و تقويت دينداري افراد مشخص مي شود و اين رسانه به عنوان عاملي موثر معرفي مي گردد كه علاوه بر نقش آن در حوزه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ، در حوزه دينداري افراد نيز به عنوان رسانه اي موثر مطرح مي گردد لذا دانشجويان در جهت رفع نيازهاي ديني خود به آن مراجعه مي كنند و امكانات ، قابليت ها و جذابيت هاي مختلف اينترنت در گسترش دينداري افراد مورد تاييد قرار مي گيرد.

واژگان کلیدی: اينترنت ،پايگاه هاي اطلاع رساني ، دينداري،دين مجازي ،دين آنلاين،منبر مجازي،زيارت آنلاين

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *