نقش شبکه های اجتماعی مجازی بهداشتی در ارتقای آموزه های بهداشتی بیماران

فرنوش زنگوئی[۱]

مسعود انصاری[۲]

میثم سام بند [۳]

حمیدرضا اکبریه[۴]

 

چکیده    

این پژوهش درصدد آن است تا اثر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را در بالا بردن سطح سواد بهداشتی مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله با استفاده از روش آزمایشی، این اثر را در یک نمونه ۴۰۰ نفره از اعضای انجمن حمایت از بیماران کلیوی مورد بررسي قرار داده است و علاوه بر آن که تفاوت معناداری در بین افراد استفاده کننده از این شبکه اجتماعی را مورد شناسایی قرار داد، اثر متغیرهای جنسیت و گروه تحصیلی آزمودنی ها را نیز سنجید. در این پژوهش شبکه اجتماعی Dailystrength  به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد و از اعضای نمونه یک سنجش آگاهی عمومی پزشکی به عمل آمد. سپس نیمی از آزمودنی های به طور آزمایشی ۶ هفته از آن بهره بردند. در پس آزمون به عمل آمده مشخص شد آزمودنی هایی که از شبکه اجتماعی مورد نظر بهره بردند، به طرز معنی داری توانستند سوالات بیش تر و سخت تری را در رابطه با دانش عمومی پزشکی پاسخ دهند. همچنین این اثر در زنان بیش از مردان و در گروه تحصیلی پزشکی بیش از سایر گروه ها قابل مشاهده بود.

 

واژه های کلیدی: شبکه های اجتماعی، دانش بهداشتی، روش آزمایشی

 

 

 

 

[۱]کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی (Farnoush.zangouei@gmail.com )

[۲]کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی ( Masood181@gmail.com)

[۳]کارشناس ارشد مدیریت شهری، مشاور و مدیر کل حوزه ی استانداری ایلام ( m.samband@srbiau.ac.ir)

[۴]کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی ( hrakbarieh@gmail.com)

 

دانلود مقاله 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *