نقش امنیت افزای مطبوعات در جوامع چندقومی

مجتبی عطارزاده   ص ۱۱

 چکیده

به دلايل ساختاري، در اكثر دوران تاريخي، كشور ايران با دولت‌هاي مقتدر، متمركز و خودكامه و به عبارت ديگر دولت حداكثر، رو به رو بوده است و اين دولت‌ها نيز با پیگیری برنامه‌هايي، نه تنها افزایش ضریب امنیتی را باعث نشده‌اند بلکه كشور را نیز از دستیابی به توسعه درون‌زا بازداشته‌اند. از آنجا كه بدون مشاركت در زندگي جمعي، تحقق اهداف بلندی چون توسعه و امنیت اساسا ممكن نيست، بنابراين كاركرد اصلي نهادهای پرمخاطبی چون رسانه‌های جمعی، كمك به شكل‌گيري علايق جمعي، احساس برخورداري از قدرت و توانايي اصلاح و تغيير مناسبات اجتماعی و عادلانه كردن و تفاهمي كردن اين مناسبات با هدف افزایش سطح قاعده امنیتی است. دراین بین مطبوعات با ایفای كاركرد آموزشي خاص خود قادر به تبیین این مهم برای دولت‌ها هستند كه مي‌توان بعضي از اختيارات و مسئوليت‌هاي شهروندان را بر عهده گروه‌هاي خودگردان منتخب آنها گذاشت، بدون آنكه اقتدار اساسي دولت دچار آسيب شود. براي دولت‌ها بايد روشن شود كه افزايش مشاركت اجتماعی شهروندان در قالب گروه‌هاي حرفه‌اي و انجمن‌هاي داوطلبانه ضرورتا در تقابل با سياست دولت‌ها نيست. اين گروه‌ها نه تنها در تقابل يا مخالفت با آن گروه اجتماعی كه قدرت حاكم به آن سپرده شده و به طور اخص دولت خوانده مي‌شود نيستند، بلكه دولت فقط وقتي مي‌تواند وجود داشته باشد كه اين گروه‌ها وجود داشته باشند، بدون گروه‌هاي ثانوي اقتدار سياسي هم وجود ندارد. دراین راستا مطبوعات محلي چونان يكي از پشتوانه‌ها و ابزارهاي توسعه فرهنگي، قادر به ایفای نقش بسزائی هستند. اين نشريات با پرکردن خلأهاي اطلاعاتي مطبوعات مركزي را در امر اطلاع‌رساني، با توجه به گستردگي جغرافيايي كشور از نظر طرح اطلاعات محلي و پرداختن به فرهنگ و تاريخ نواحي مختلف، چهره‌ها و شخصيت‌هاي برجسته و يا برطرف كردن نواقص و كاستي‌هاي موجود، می‌توانند به رشد و تعالي فرهنگي مطبوعات كشور كمك كنند. ازسوی دیگر، مطبوعات محلي مي‌توانند با بازتاب توانمندی‌های منطقه درکنار نارسائی‌های موجود، اعتماد مردم محلی را تقویت نموده و از این رهگذر حس همبستگي را در بين مردم آن منطقه جهت حل مشکلات برانگیزندو با تقويت انسجام اجتماعي در ميان آنها باعث شكل‌گيري زيربناي محكمي جهت توسعه همه جانبه منطقه شوند. اين مطبوعات علاوه بر ترويج مسائل فرهنگي باعث سودآوري‌هاي اقتصادي در منطقه نيز شده و موجبات اشتغال عده‌اي از افراد مستعد را فراهم آورده و همچنين مي‌توانند با تحت پوشش قرار دادن بخش‌هاي مختلف يك استان و جمع‌آوري و ارسال اخبار و اطلاعات متفاوت، موجب مطرح شدن مسائل اين مناطق در سطح كشور شده و با اقدام به هنگام مسئولان كشوري، از امنیتی شدن مسائل سیاسی و اجتماعی جلوگیری كنند.

واژگان کلیدی: مطبوعات، قدرت ملی، قومیت، امنیت ذهنی، وفاق جمعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *