نحوه عملکرد روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه‌ها

محمدرضا رسولی، علی اصغر کیا، حمید سلیمی   ص ۱۲۹

چکیده

روابط عمومی الکترونیک که از جدیدترین تکنولوژی‌های ارتباطی به بهترین وجه در وظایف ارتباطی خود بهره می‌گیرد، روابط عمومی الکترونیک را زائیده انقلاب اطلاعات می‌دانند و در واقع اگر تحول الکترونیک رخ نمی‌داد، روابط عمومی الکترونیک نیز مطرح نمی‌شد. روابط عمومی الکترونیک را از نیازهای جامعه اطلاعاتی امروزی به شمار می‌آورند. از جمله مکان‌هائی که مجهز به روابط عمومی الکترونیک است و پاسخگوئی مخاطبان فراوانی نیز است، روابط عمومی‌های دو بخش علمی‌کشور یعنی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علامه طباطبائی است، محقق در پی دست یابی به تفاوت‌های موجود در عملکرد روابط عمومی الکترونیک این دو واحد علمی به پیمایش با ابزار پرسشنامه با میزان اعتبار ۸۰۰٫ با روش تمام شمار پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق، پرسنل واحد روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی (۲۵ نفر) و پرسنل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر آزمون (۷۰ نفر) است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، تفاوت در میان عملکرد این بخش وجود دارد و میان میزان تحصیلات، امکانات مورد استفاده، استفاده از پیشنهادهای مخاطبان، نحوه اطلاع رسانی، کیفیت وب سایت‌های این دو بخش و عملکردشان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین علاوه بر تفاوت، مشابهت‌ها میان عملکرد این دو واحد روابط عمومی وجود دارد.

واژگان کلیدی: روابط عمومی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *