محتواي قواعد تبليغ تلويزيوني در ايران

محدثه اله ياري   ص ۱۰۷

چکیده

توسعه روزافزون صنعت تبليغات بازرگاني باعث شده است تا اين امر به يكي از پديده هاي بسيار مهم جوامع امروزي تبديل شود و در حوزه ها و رشته هاي علمي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گيرد. مطالعه ي قواعد و مقررات تبليغات تلويزيوني ايران نشان مي دهد كه نظام تبليغات بازرگاني در وضعيت نه چندان مناسبي قرار دارد و جاي خالي قوانين و سياست هاي كنترلي و بازدارنده در اين زمينه كاملاً مشهود است. اين مقاله به بررسي محتوا و درونمايه تبليغات بازرگاني از نظر ماهوي و شكلي مي پردازد. هدف نگارنده بر آن بوده تا مردم را با اهداف و ارزش هاي تبليغات تلويزيوني و چگونگه انتقال يافتن اهداف و ارزش هاي تبليغات تلويزيوني آشنا كند. قوانين ، مقررات و دستورالعمل هاي اين حوزه غالبا نظارتي و پراكنده بوده و خيلي معدود با شرايط جامعه همساني پيدا كرده و به روز شده اند.

واژگان کلیدی: تبليغات بازرگاني، قواعد ماهوي، قواعد شكلي، اصول تبليغات بازرگاني، رعايت حقوق اشخاص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *