“شماره ۲۲”

22

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال ششم، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۹۶
تاريخ انتشار: ۱/۱۱/۹۶

ارزیابی ماهیت و عملکرد کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران. عباس اسدی، حامد بابازاده مقدم. “چکیده مقاله”

جایگاه«اخلاق»، در رسانه‌های اجتماعی معاصر. حمید رضا عشقی پور، دکتر ابراهیم فیاض، دکتر عبدا… بیچرانلو “چکیده مقاله”

یونسکو و حمایت از ابعاد اخلاقی در جامعه اطلاعاتی. امیر بی پروا. “چکیده مقاله”

شناخت آموزه‌های دینی در سینمای کودک پس از انقلاب اسلامی ایران. سید رضا نقیب السادات، محبوبه ظریفیان یگانه. “چکیده مقاله”

مطالعه معیارهای حرفه‌ای و محتوایی اخبار شبکه استانی دنا. علی اصغر سلیمانیان، دکتر جمال الدین اکبرزاده جهرمی. “چکیده مقاله”

نظارت‌های دولتی بر تولیدات سینمایی در ایران. دکتر مهدی زاهدی، فائزه واحد.“چکیده مقاله”

میزان و نوع استفاده از نرم‌افزارهای جانبی تلفن همراه( تلگرام، وایبر و …). فاطمه جعفری، دکتر ناهید کردی، دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی. “چکیده مقاله”