شخصیت فرامدرن در ‌‌بازی‌های دیجیتال با تاکید بر مؤلفه‌های هویت و جنسیت

اکبر نصراللهی، مونا اسدیان، فرزانه شریفی   ص ۱۶۹

چکیده

شخصیت یا کاراکتر در ‌‌بازی‌های دیجیتال، هسته اصلی پیش‌برد رویدادها و چالش‌ها در بازی محسوب می‌شود. وجود شخصیت‌های متنوع همراه با هویت‌ها و جنسیت‌های تغییرپذیر می‌تواند در انتخاب و ادامه بازی مؤثر واقع شود. این شخصیت‌ها با ویژگی‌های خاصی که در طراحی بازی برای آن‌ها در نظر گرفته شده قادر به بازسازی خود خواهند بود. از طرفی این بازسازی به گونه‌ای است که عناصر هویتی و جنسیتی مرتبط با کاراکترها به گونه‌ای متفاوت از دنیای واقعی به تصویر کشیده شده و تغییر می‌یابند. این تفاوت‌ها بین دنیای بازی و جهان خارج بازی هم بر شخصیت‌پردازی و تحلیل ‌‌بازی‌ها و هم بر ارتباط کاربر با کاراکترها اثرگذار خواهد بود. در این مقاله سعی نویسندگان بر آن است تا ویژگی‌های هویتی و جنسیتی فرامدرن را در شخصیت‌های بازی تحلیل کرده و روند پردازش شخصیت‌ها در بازی و چگونگی تغییرپذیری ساختار کاراکتر در بازی را شناسایی کنند.

واژگان کلیدی: شخصیت سازی، ‌‌بازی‌های دیجیتال، هویت، جنسیت، پسامدرنیته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *