سال چهارم * شماره ۱۷* بهار ۱۳۹۵

عمار اسلامخواه

بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جنبش­های اجتماعی جهان

محمدرضا رسولی – آزاده غفوریان تبریزی

چکیده+

فضای مجازی و طبقه­ی اجتماعی؛ نقش طبقه اجتماعی بر میزان استفاده افراد از وبلاگ­ها

علی اصغر کیا

چکیده+

نقدی برروش نشانه شناسی وتحلیل روایت «رولان بارت»

امیدعلی مسعودی

چکیده+

محیط زیست و رسانه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

حسینعلی کلهر – حسنعلی کلهر

چکیده+

بررسی مفهوم جماعت بر اساس نظریه کمونیتاریانیسم

حسن صادقیان کمارعلیا

چکیده+

تلویزیون و بزهکاری اطفال

امیر بی پروا – سید محمد رضا ولیعهدی

چکیده+

پالایش(فیلترینگ) اینترنت در اروپا

حامد بابازاده مقدم – عمار اسلامخواه

چکیده+