سال چهارم* شماره ۱۵* پاییز ۱۳۹۴

 

n15

 • بررسی نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران
 • حامد بابازاده مقدم

.

 • نقش پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی بر تقویت دینداری از دیدگاه دانشجویان
 • دکتر علی اصغر کیا – هانیه نقدی

.

 • حق عمومی آموزش سواد رسانه ای 
 • دکتر عباس اسدی – مریم ضیایی نجف آبادی

.

 • حق دسترسی رسانه ها به اطلاعات قضایی (با مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و آمریکا)
 • علیرضا اقمشه – امیر سلمان پور

.

 • ارتباطات میان فرهنگی در روابط ایران و تاجیکستان (با تاکید بر نظریه سازه انگاری)
 • دکتر بهروز رئیسی

.

 • حریم خصوصی و رابطه آن با خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
 • بیتا بهرامی