سال چهارم* شماره ۱۳* بهار ۱۳۹۴

n13 copy

علل و عوامل پیدایش و گسترش روزنامه نگاری زرد

رضا  بهنام راد

تاثیر شبکه  های اجتماعی اینترنتی بر کیفیت روابط اجتماعی (مطالعه موردی کاربران فیس بوک )

دکتر علی اصغر کیا

جایگاه دین در عصر حاکمیت رسانه

دکتر علی آدمی- حاجیه صباغ کلچاهی

بررسی دیدگاههای جامعه شناسان در طراحی یک جامعه ارتباطی ایده آل

(با تاکید بر نظریات کارل مارکس ، ماکس وبر  و امیل دورکیم)

دکتر مجید مجد نیا

محتوای قواعد تبلیغ تلویزیونی در ایران

محدثه اله یاری

بررسي تاثير شبکه اجتماعی فیسبوک بر پایبندی به هویت قومی دانشجویان کرد دانشگاه های همدان

صابر قویمی – مسعود ویژه – میثم آزادیان