سال پنجم * شماره ۱۸* تابستان ۱۳۹۵

علوم خبری شماره 18

 

نقش تبليغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان؛ به خريد کالا

هادی خانیکی – علی¬اصغر کیاء – صمد مير

چکیده+

—-
آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج

سیدرضا نقیب السادات – اسماعیل احمدی – ابوالفضل احمدی

چکیده+

—-
شباهت ها و تمایزات تصمیمات قضایی و اداری با نگاهی موردی به تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات

عباس اسدی – محدثه اله یاری

چکیده+

—-
بررسی میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اینترنت

سمیه تاجیک اسماعیلی – مسعود محبوبی

چکیده+

—-
بررسی تاثیر رهبری دینی بر فرهنگ سازمانی

مهدی شریفی – علی اصغر منتظری

چکیده+

—-
تحلیل کلی محتوای نشریات دولتی جمهوری بلاروس  و بررسی مجلات ادبی- هنری آن

نوریه قربانی ابراهیمی

چکیده+

—-
اصول اخلاقی در خصوص استفاده از رسانه های اجتماعی برای پزشکان و پیراپزشکان (با توجه به  اخلاق پزشکی انجمن پزشکان انگلستان)

مریم فروغی – حسین شهنوازی

چکیده+