سال سوم* شماره ۱۰* تابستان ۱۳۹۳

n10 copy

چارچوبی برای ژرف نگری در: اثرگذاری رسانه های آینده بر دگرگونی های اجتماعی

دکترمهدی مطهرنیا

ارائه ویژگی‌های مطلوب و مورد نیاز مجریان برنامه‌های ورزشی تلویزیون

دکتر سید مرتضی موسویان – سعید یاری

بررسی حمایت از منابع روزنامه نگاری در نظام های حقوقی 

جابرپریشان  –  امیر سلمان پور

تدوین راهبرد مطلوب تهيه برنامه هاي نشاط آور و سرگرمي در شبکه نسیم

علی رضا توحیدی –  دکتر علی دارابی

نقش رسانه ها در تبیین سیاست جمعیتی ایران

پریسا رضازاده جلالی

نقش جاذبه های تصویری تبلیغات محیطی خودرو در بین شهروندان تهرانی

دکتر محمد رضا رسولی –  زینب صباغی

روزنامه نگاری و دموکراسی در آمریکای لاتین (مکزیک و کاستاریکا)

آزاده غفوری علی­زاده تبریزی