سال دوم* شماره ۸* زمستان ۱۳۹۲

8 001

خطابه در گفتمان خبری (تحلیل ابزارهای خطابه‌ای درگفتمان دو متن خبری از سایت بی بی سی)

دکتر اردشیر زابلی زاده

تصویر قیام مصر، در قاب روزنامه­ها و رسانه­های اجتماعی عرب زبان

نایلا حمدی – اهاب اچ. گوما- ترجمه: طیبه خداوردی

آزادی مطبوعات در اقلیتهای قومی و مذهبی

زهرا حاجی

اثرات فنّاوری اطلاعات و ارتباطات برساختار شبکه‌های اجتماعی

دکتر اسماعیل سعدی پور

بررسی حق دسترسی به اطلاعات در ایران با تاکید بر مصوبات شورای اروپا

حامد بابازاده مقدم

مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنت (ISPها) تمرین آزادی بیان در آمریکای لاتین

گالاردوکلودیورویز – جی. کارلوسلاراگالوز

مترجمان: فائزه واحد – نسیم مرتضوی فر – آمنه صرامی وفاطمه اقدسی