سال دوم* شماره ۵* بهار ۱۳۹۲

5 001

شیوه های نوین روزنامه نگاری

طیبه خداوردی

بررسی نقش سواد رسانه­ای در حفظ و ارتقاء هویت فردی در بین جوانان تهرانی  

دکتر صدیقه ببران  /  شیما سلطانیان

ایده و حمایت ازآن در حقوق مالکیت فکری

دکتر محمد هادی میرشمسی  /  حسام جلائیان دهقانی  /  علی رضا تیموری

بررسی فقهی و حقوقی بیع اموال فکری

دکتر مهدی زاهدی  /  یاسمن پورعابد گلرودباری

راهبردهايي براي افزايش مخاطبان ايراني شبکه جهاني جام جم

دکتر سعيد سرابي  /  بهنام خالقي دلاور