سال اول* شماره ۴* زمستان۱۳۹۱

4 001

برنامه هاي مستند سياسي اجتماعي از ديدگاه هاي دانشجويان ارتباطات

دكتر سعيد سرابي  / مرضيه قاسمي

بررسی اهداف آشکار و پنهان  شبکه های اجتماعی

دکتر سید وحید عقیلی / علی جعفری

آسيب شناسي تبليغات تجاري ايران

دكتر محمد رضا رسولي

اینترنت؛ ابزاری برای روزنامه نگاری شهروندی 

شیلا باباخانی  /  امیرحسین شمشادی

زنان ، فعالیتهای اینترنتی ، چالشها و محدودیت های پیش رو در جامعه دانایی محور

دکتررحمان سعیدی  /   پگاه سعیدی

آموزش الكترونيك (مجازي) ؛ فرصت ها و چالش ها

عقيل متقدم