سال اول* شماره ۲* تابستان ۱۳۹۱

سال اول شماره 2 تابستان

بازنگري در الگوي غربي روزنامه نگاري: ازرويكرد انحصاري تا دموكراسي ديجيتالي

دكتر اميدعلي مسعودي

چکیده و متن مقاله


بررسی تطبیقی نحوه پوشش خبری وقایع مرتبط با محیط زیست در رسانه¬های سایبر جریان اصلی و رسانه¬های سایبر شهروندی

دکتر صدیقه ببران – اسماعیل داودی

چکیده و متن مقاله


نقش شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در اصلاح الگوی مصرف

دکتر رحمان سعیدی – دکتر عباس اسدی – مهرناز مهدی‌پور

چکیده و متن مقاله


 

مطالعه تفاوت‌های «خود» و «دیگری» در بستر تعاملی فضای واقعی و فضای مجازی “با تاکید بر شبکۀ اجتماعی فیس‌بوک”

مرتضی نورمحمدی – رقیه محمدی

چکیده و متن مقاله


روایت ملی­گرایی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران

روح اله اسلامی

چکیده و متن مقاله


نقش شبکه های اجتماعی مجازی  بهداشتی در ارتقای آموزه های بهداشتی بیماران

فرنوش زنگوئی  – مسعود انصاری – میثم سام بند – حمیدرضا اکبریه

چکیده و متن مقاله


تاثیر اینترنت بر استرات‍ژی ها و ساختارهای سازمان رسانه ای

نویسندگان: لوسی کونگ، نیکوس لیندروس، روبرت جی¬.پیکارد،رولاند اسکردر و ریچارد ون در وروف
ترجمه: هادی البرزی دعوتی

چکیده و متن مقاله