راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقاله

فصلنامه علوم خبری از کلیه پژوهشگران، استادان و صاحبنظران در زمینه های علوم ارتباطات (روزنامه­نگاری، روابط عمومی، مدیریت رسانه، حقوق ارتباطات، سیاستگذاری ارتباطات، اقتصاد ارتباطات و…) برای ارسال مقالات تحقیقی دعوت می­نماید.

 1. مشاوران علمی فصلنامه، مقالات را بررسی و درباره چاپ آنها هیات تحریریه تصمیم گیری می­نماید.

 2. فصلنامه در قبول، رد یا ویرایش مقالات آزاد است.

 3. مسئولیت آراء و نظرهای ابراز شده در مقالات به عهده نویسندگان است.

 4. مقالات ارسالی باید در سطح مقاله علمیترویجی بوده و در زمینه فعالیت نشریه باشد.

 5. مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریه­ای چاپ یا در همایش­های علمی ارائه شده باشد.

 6. مقاله در قالب برنامه‌ی Word 2010، با قلم ۱۲Bzar ، با حاشیه‌های ۳ سانتی‌متر و بین ۵ تا ۷ هزار کلمه باشد. (فایل PDF مقاله نیز ارسال گردد.)

 7. ساختار مقاله با شماره مشخص گردد.

 8. دو فایل: یکی بدون نام و مشخصات نویسندگان و دیگری با نام نویسندگان ارسال شود.

 9. مقاله شامل قسمت‌های زیر باشد:

 • صفحه‌ی اول دربرگیرنده: عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)، مشخصات نویسنده یا نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگی (در بالا؛ بعد از عنوان)، مرتبه دانشگاهی و تخصص، ذکر نام موسسه یا سازمان متبوع( بصورت پاورقی در همان صفحه) هر کدام به فارسی و انگلیسی و آدرس Email و شماره تماس نویسندگان.

 • در این بخش عهده ‏دار مکاتبات یا نویسنده‌ی مسئول مشخص شود. همچنین برای هر نویسنده صرفاً یک عنوان از یک مؤسسه معرفی شود.

 • صفحه‌ی دوم شامل عنوان و چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی (بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلمه) و کلید واژگان فارسی و انگلیسی (حداکثر ۵ واژه) آورده شود.

 • متن اصلی مقاله شامل مقدمه، پیشینه تحقیق، سوال تحقیق، روش تحقیق و نتایج باشد

 • جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد.

 • شکل‌ها، نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد.

 1. روش ارجاع دهی

 • ارجاعات به صورت درون متنی(نام خانوادگی، سال انتشار، صفحه) درج گردد.

 • مسئولیت صحت لیست منابع به عهده نویسنده است.

 • پی نوشت ها در همان صفحه و بصورت پاورقی آورده شود.

 • در منابع کتاب‌ها، مقالات، اسناد و آرای دادگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی تفکیک شوند.

 • منابع پایانی بصورت زیر درج گردد:

کتاب­ها:

  • نام خانوادگی و نام ( سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، جلد، چاپ، محل انتشار، ناشر.

مقاله­ها:

  • نام خانوادگی و نام( سال انتشارعنوان مقاله»، نام مجله، شماره، دوره، ماه.

 • در ارجاع سایت‌های اینترنتی موارد ذیل رعایت شوند:

 • حدالامکان نام و نام خانوادگی نویسنده‌ی مقاله استنادی موجود در سایت و تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است .

 • عنوان سایت

 • آدرس سایت

 • تاریخ مراجعه‌ی نویسنده به سایت

 

لطفاً مقالات خود را صرفاً به نشانی m.jourcom@gmail.com ارسال فرمایید.