راهنمای نویسندگان

فصلنامه علوم خبری از کلیه پژوهشگران، استادان و صاحبنظران در زمینه های علوم ارتباطات (روزنامه نگاری، روابط عمومی، مدیریت رسانه، حقوق ارتباطات، سیاستگذاری ارتباطات، اقتصاد ارتباطات و غیره) برای ارسال  مقالات تحقیقی دعوت  می نماید.

 • مشاوران علمی فصلنامه، مقالات را بررسی و درباره چاپ آن ها هیات تحریریه تصمیم گیری می کند.
 • فصلنامه در قبول، رد یا ویرایش مقالات آزاد است.
 • مسئولیت آراء و نظرهای ابراز شده در مقالات به عهده نویسندگان آنها است.
 • مقالات ارسالی باید در سطح مقاله علمی-ترویجی بوده و در زمینه فعالیت نشریه باشد.
 • مقالات ارسالی نباید قبلاً چاپ شده باشد.
 • مقاله در قالب برنامه‌ی Word 2010، با قلم ۱۲Bzar ، با حاشیه‌های ۳ سانتی‌متر و بین ۵ تا ۷ هزار کلمه باشد. (فایل PDF مقاله نیز ارسال گردد.)
 • ساختار مقاله با شماره مشخص گردد.
 • دو فایل: یکی بدون نام و مشخصات نویسندگان و دیگری با نام نویسندگان ارسال شود.

مقاله شامل قسمت‌های زیر باشد:

 • صفحه‌ی اول دربرگیرنده: عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)، مشخصات نویسنده یا نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگی (در بالا؛ بعد از عنوان)، مرتبه دانشگاهی و تخصص، ذکر نام موسسه یا سازمان متبوع( بصورت پاورقی در همان صفحه) هر کدام به فارسی و انگلیسی و آدرس Email  و شماره تماس نویسندگان.
 • در این بخش عهده ‏دار مکاتبات یا نویسنده‌ی مسئول مشخص شود. همچنین برای هر نویسنده صرفاً یک عنوان از یک مؤسسه معرفی شود.
 • صفحه‌ی دوم شامل عنوان و چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی (بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلمه) و کلید واژگان فارسی و انگلیسی (حداکثر ۵ واژه) آورده شود.
 • متن اصلی مقاله شامل مقدمه، پیشینه تحقیق، سوال تحقیق، روش تحقیق و نتایج باشد
 • جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد.
 • شکل‌ها، نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد.

روش ارجاع دهی:

 • ارجاعات به صورت درون متنی(نام خانوادگی، سال انتشار، صفحه) درج گردد.
 • مسئولیت صحت لیست منابع به عهده نویسنده است.
 • پی نوشت ها در همان صفحه و بصورت پاورقی آورده شود.
 • در منابع کتاب‌ها، مقالات، اسناد و آرای دادگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی تفکیک شوند.
 • منابع پایانی بصورت زیر درج گردد:

کتاب­ها:

 • نام خانوادگی و نام ( سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، جلد، چاپ، محل انتشار، ناشر.

مقاله ­ها:

 • نام خانوادگی و نام( سال انتشار)«عنوان مقاله»، نام مجله، شماره، دوره، ماه.

در ارجاع سایت‌های اینترنتی موارد ذیل رعایت شوند:

 • حدالامکان نام و نام خانوادگی نویسنده‌ی مقاله استنادی موجود در سایت و تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است .
 • عنوان سایت
 • آدرس سایت
 • تاریخ مراجعه‌ی نویسنده به سایت

لطفاً مقالات خود را صرفاً به نشانی m.jourcom@gmail.com  ارسال فرمایید.