دیوان کیفری بین‌المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی

دکتر امیر بی پروا، حسن اسفندیار   ص ۱۱۳

چکیده:

دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک مرجع قضایی بین‌المللی در تحقق عدالت کیفری بین‌الملل به عنوان یک کنشگر فعال مورد توجه حقوق بین‌الملل می‌باشد.از طرف دیگر با رشد و پیشرفت فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات کاربرد اینترنت در نهادهای حقوقی مختلف در سطوح داخلی و بین‌المللی بیشتر می‌گردد. دیوان کیفری بین‌المللی با اینترنت دارای رابطه مستقیم می‌باشد و اینترنت به عنوان یک تکنولوژی در اختیار دیوان قرار می‌گیرد. دیوان می‌تواند از طریق اینترنت با قربانیان جنایات بین‌المللی ارتباط بر قرار نماید و اینترنت به عنوان وسیله جمع‌آوری اطلاعات از سوی دیوان مورد استفاده قرار گیرد دیوان از طریق اینترنت امکان دسترسی به اطلاعات قضایی دیوان و اصل علنی بودن محاکمات را فراهم می‌سازد. اینترنت وسیله‌ای مؤثر جهت تضمین عدالت کیفری بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر باید تلقی گردد و دیوان به وسیله اینترنت می‌تواند در نظام جهانی عدالت کیفری بین‌المللی تأثیرگذار باشد و از این طریق در جهت تضمین عدالت کیفری بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر گام بردارد.

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین‌المللی، حقوق بشر، اینترنت، عدالت جهانی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *