حق عمومي آموزش سواد رسانه اي

دكتر عباس اسدي، مريم ضيايي نجف آبادي   ص ۸۹

چکیده

اين مقاله كوششي در پاسخ به چيستي حق آموزش سواد رسانه اي به عنوان يك حق عمومي مي باشد. لذا پس از شناسايي و معرفي بخش جديد و نوپاي علم حقوق به نام حقوق شبكه وندي يا برخط، يكي از مصاديق مهم «حقوق شبكه وندي عمومي» با عنوان «حق آموزش سواد رسانه اي» را مورد بررسي قرار مي دهد. دفاع از اين حق به معناي حفظ استقلال مخاطبين رسانه و اجتناب از انفعال و بهره مندي از تفكري منتقدانه است؛ لذا هم حق بشر بر دانستن، محترم، محفوظ و لازم الرعايه خواهد بود و هم توسط خود مخاطبين از تاثيرات منفي رسانه ها پيشگيري خواهد شد. براستي چگونه مي توان با نگرشي حقوقي و ارتباطي، مخاطبين را توانمند، كنشگر و چه بسا كنش مند نمود؟ ورود به محتوا و چيستي اين آموزش، راهنماي دولتمردان و سياست گذاران در عرصه ي فرهنگ و آموزش خواهد بود. و بررسي ساز وكار اجرا و اعمال اين حق، مطالعه اي نو و جديد براي ارتقاء حقوق عمومي در عصر تكنولوژي ها محسوب مي شود.

واژگان کلیدی: حقوق شبكه ونديِ عمومي، حق آموزش، سواد رسانه اي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *