حريم خصوصي و رابطه آن با خدمات ارزش افزوده تلفن همراه

بيتا بهرامي   ص ۱۷۷

چکیده

در جوامع امروزي با پيشرفت علم و تكنولوژي، اطلاعات تبديل به يك فرا وسيله شده است. در اين بين افراد فعال در اين دهكده جهاني ضمن رضايت از امكانات ارتباطي جديد، در تلاش اند كه در حفظ حريم خصوصي خود كوشا بوده تا حقوق ايشان توسط افراد سوء استفاده گر مورد تجاوز قرار نگيرد. در اين مقاله، ابتدا مفهوم حريم خصوصي را بررسي نموده، سپس مبنا و ماهيت اين حق در خدمات ارزش افزوده تلفن همراه به عنوان بخشي از خدمات مبتني بر فضاي مجازي مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين راستا با مطالعه تطبيقي قوانين كشور هند كه شباهت نسبي اي با قواعد حريم خصوصي در ايران دارند سعي خواهد شد تا به درك بهتر خواننده در اعمال اين قوانين در كشور كمك شود.

واژگان کلیدی: تلفن همراه، حريم خصوصي، ارزش افزوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *