جایگاه ارتباطات اجتماعی در نصايح سعدي

دکتر علي نجفي   ص ۱۵۹

چكيده

      ادبيّات فارسي چه شعر و نثر آميخته با مطالب عاليّه اخلاقي و عرفاني و تربيتي براي به عزّت و كمال رساندن انسان است. ادبيّات بدون آنها بي روح و بي جان است و گويندگان و نويسندگان فارسي زبان ،از آغاز تا كنون با چنين ويژگي به ادبيّات خو گرفته اند.  سعدي از ميان ديگر هم طرازان خود با سِحر بيان و اعجاز قلم به چنان مقام منيع و رفيعي رسيده است كه توصيفش از عهده صاحبان قلم در عصر ما ساخته نيست. با عنايت ويژه به مسائل تربيتي و اخلاقي كاخ عظيم و تنديس عزيز و خورشيد جهان افروز وجودش بر فراز عالم حقيقت سايه افكنده است . تعاليم انساني و مثبت تا آنجايي مورد پسند سعدي است كه براي تعديل اخلاق  اجتماع نافع واقع شود. بيشتر به صفاي باطن ، بذل عاطفه ، ايثار نفس و  پند و اندرز نظر داشته است . او به مراتب فضل ،دانش ، اخلاق انسان و هدايت اش به كمالات معنوي تذكر داده است .

كليد واژه ها : سعدي، اخلاق، تربيت، نصيحت، روابط اجتماعی ، عزّت مندي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *