جايگاه كرامت انساني در روابط عمومي اسلامي

رحمان سعيدي   ص ۱۴۷

چکیده

هدف نهايي از مجموعه استراتژي هاي درازمدت و تاكتيك هاي و تكنيك هاي كوتاه مدت روابط عمومي اسلامي آن است كه با احترام به حريم افراد و جايگاه و كرامت انساني آنها فضايي همراه با آرامش، حسن تفاهم و دوستي و همكاري ميان يك مجموعه انساني در جهت نيل به اهداف متنوع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايجاد نمايد.
لذا در اين مقاله سعي شده است ضمن تشريح نيازهاي معنوي انسان و تاكيد اسلام بر جايگاه والا و كرامت انساني افراد به برخي از كاركردهاي معنوي روابط عمومي اسلامي بپردازد از جمله اين كاركردها نياز انسان به سرور و شادي و نشاط به عنوان يك ضرورت فطري و پاسخگويي به نياز انسان تنها در انبوه خلق و نياز مبرم انسان به همدلي و هم زباني با ديگران است كه با استناد به آيات و روايات اسلامي به عنوان كاركردهاي روابط عمومي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و چگونگي پاسخگويي، روابط عومي اسلامي به انسان متحير و سرگردان در جامعه صنعتي و فراصنعتي امروز بشري به بحث گذاشته شده است.
در ادامه نويسنده در مورد كاركردي مادي روابط عمومي معتقد است در دنياي جديد تا نتوانيم نظرات مخاطبان را بدانيم و به كار ببنديم نمي توانيم به مديريت درست اهداف دست يابيم به نظر مي رسد قرن ۲۱ قرن پرفروغي براي روابط عمومي بلكه براي دنياي بازرگاني است و استفاده از قوانين منطقي روابط عمومي مي تواند باعث موفقيت شود. وقتي مساله اي در سازمان به وجود مي آيد روابط عمومي براي حل آن تلاش مي كند و وقتي مراحل حل مساله طي شد ماموريت روابط عمومي پايان يافته است. البته بايد به طور مداوم به بررسي تاكتيك ها و روش هاي دستيابي به انتظار مخاطبان پرداخت و آنها را هميشه به روز نگه داشت.

واژگان کلیدی: كرامت، روابط عمومي، ارتباطات، اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *