تعهدات دولت‌ها برای تامین و تضمین حق کرامت انسانی در رسانه‌ها

عباس اسدی، حامد بابازاده مقدم، امیر سلمان پور   ص ۱۴۵

چکیده

حق کرامت انسانی یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر می‌باشد. این حق زمانی که وارد عرصه‌های دیگری مانند حقوق رسانه می‌شود اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و می‌بایست توجه خاصی بدان شود. بدین خاطر برای حفظ این حق در جایگاه خودش نیازمند پشتیبانی قدرت فائقه‌ای خواهیم بود که این نقش را می‌بایست حکومت‌ها برعهده گیرند. در این خصوص دولت‌ها باید وظایفی را متحمل شوند تا این مهم تحقق یابد. در این مقاله برآنیم تا وظایفی را برای دولت‌ها در رابطه با حراست از جایگاه حق کرامت انسانی در حوزه حقوق رسانه برشماریم و اهمیت آن را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

واژگان‌کلیدی: کرامت انسانی، دولت قانونمند، حقوق ارتباطات، حقوق رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *