تصویر دشمن؛ استعاره ها و اسطوره ها

دکتر تژا میرفخرایی

استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

رسانه ­ها برای بازنمایی دشمن از متون اقناعی سنگین و بسته­ای برای کوبیدن بر طبل نبرد گفتمانی استفاده می­کنند. این نوع متون که از غلظت ایدئولوژیک بالایی برخوردار هستند به طور مستمر از استعاره­ هایی بهره می­برند که ترسیم­ کننده انگاره های اسطوره­ای مخوفی از دشمن می­باشند؛ ضحاک زمان. این مقاله با بررسی ساختارهای اقناعی، به مطالعه تفاوت­ های متون بسته و باز اقدام می­کند تا از این رهگذر شناختی بهتر از راهکارهای اقناعی کسب نماید. دقیقا در همین رابطه است که مقاله به تعریف استعاره به عنوان اصلی­ ترین ابزار برای ترسیم انگاره های ذهنی از «دشمن» می­پردازد. و در راستای چنین تعریفی است که استعاره به مثابه عنصر مرکزی اسطوره مورد مطالعه و بررسی عمیق­تری قرار می­گیرد تا در نهایت مقاله قادر به دسته­ بندی انگاره­های ترسیم شده از دشمن در نبردهای گفتمانی بر پا شده بوسیله رسانه­­ها در گذشته­ های دور و نزدیک گردد.

واژگان کلیدی: تصویر دشمن، متن بسته، متن باز، متن اقناعی، استعاره، اسطوره، متن سعادت یا متن تولیدی، متن خواندنی یا متن لذت، گفتمان.

 

دانلود مقاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *