تصوير قيام مصر، در قاب روزنامه ها و رسانه هاي اجتماعي عرب زبان

نايلا حمدي، اهاب اچ. گوما  مترجم: طيبه خداوردي  ص ۲۹

چکیده

اين تحقيق، چگونگي پوشش خبري و بازتاب تصوير قيام ژانويه ۲۰۱۱ مصر را در رسانه هاي اجتماعي و رسانه هاي مستقل دولتي با استفاده از مجموعه منحصربه فردي از داده هاي متون عرب زبان برگرفته از روزنامه ها و مطالب كليدي رسانه هاي اجتماعي كه در اوج اعتراضات جمع آوري شده، بررسي مينمايد. روزنامه هاي نيمه رسمي (دولتي)، با «توطئه اي عليه دولت مصر» خواندن اين رويداد و هشدار نسبت به تبعات اقتصادي، ديگران را سزاوار سرزنش و مسئول هرج و مرج دانستند. رسانه هاي اجتماعي در مطالب خود، با قالبي بشردوستانه، اعتراضات را «انقلابي براي آزادي و عدالت اجتماعي» خواندند و روزنامه هاي مستقل نيز، تركيبي از اين دو را به كار بردند. يافته ها به نقش بالقوه رسانه هاي خبري در شكل دهي افكار عمومي اشاره دارند و دليل اقبال گسترده به رسانه هاي اجتماعي در زمان بحرانهاي سياسي را بيان مي كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *