تحلیل محتوای اخبار مفاسد اقتصادی در خبرگزاری صداوسیما، ایرنا و وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی در نیمه اول سال ۱۳۹۵

امیرحسین حسینی تاجی، دکتر علی‌اکبر رزمجو   ص ۱۵۹

چکیده

این پژوهش با هدف دستیابی به میزان و نحوه بازتاب اخبار مفاسد اقتصادی در وب‌سایت خبرگزاری صداوسیما، ایرنا و وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی است. محقق اخبار رسانه‌های مذکور را در شش ‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ به‌ صورت تمام شماری و درمجموع ۳۷۲ خبر(۱۵۸ خبر از خبرگزاری صداوسیما، ۱۴۰ خبراز خبرگزاری ایرنا و ۷۴ خبر از وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی) را به روش تحلیل محتوای کمی مورد بررسی و تحلیل قرارداد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین موضوعی که رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند موضوع حقوق‌های نجومی بوده است و در موضوعات جزئی هرکدام از رسانه‌ها موضوعی را که در راستای سیاست‌های خبری رسانه بوده برجسته کرده‌اند و همچنین در نوع خبر رسانه‌های مذکور بیشتر از اخبار فرایند مدار استفاده ‌شده و بیشترین قالب مورد استفاده رسانه‌ها گزارش بوده است. از لحاظ ارزش خبری و عناصر خبری، ارزش خبری شهرت و عناصر خبری (که و چه) بیشترین فراوانی را در رسانه‌های مذکور داشته است. همچنین در مقوله دستگاه مرتبط با مفاسد اقتصادی، خبرگزاری صداوسیما، ایرنا و وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی بیشترین فراوانی را به بانک و مؤسسه مالی اختصاص داده‌اند. طبق یافته‌های این پژوهش دلایل مفاسد اقتصادی مطرح‌شده در خبر، در خبرگزاری ایرنا، دولتی بودن اقتصاد، در خبرگزاری صداوسیما، خلأ قانونی و در وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی، خلأ قانونی و ضعف دستگاه‌های نظارتی بیشترین فراوانی را داشتند.

واژگان کلیدی:اخبار مفاسد اقتصادی، خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری ایرنا، وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *