تحليل سياستگذاري فرهنگي، با تاكيد برنظريه كنش ارتباطي هابرماس

فاطمه اصلان زاده   ص ۸۵

چکیده

امروزه سياستگذاري فرهنگي و به تبع آن سياست فرهنگي براي هركشوري جز عناصر مهم توسعه پايدار ملي قلمداد مي شود. بنابراين،با توجه به ماهيت جهاني شدن فرهنگ و نقش برجسته آن در ابعاد اقتصادي و سياست بين الملل،بقاوپويايي يك نظام سياسي واجتماعي توجه به مقوله مهم سياستگذاري فرهنگي در تحولات اجتماعي براي دولتها از اهميت ويژه برخوردار است. با توجه به اهميت اين مقوله مهم، مقاله حاضر ضمن مروري اجمالي بر سياستگذاري فرهنگي در كشورهاي جهان، وضع موجو دسياستگذاري فرهنگي بعدازانقلاب اسلامي، به تحليل سياستگذاري فرهنگي بر اساس عقلانيت در كنار دو مفهوم «جهان زيست ونظام دركنش ارتباطي» نظريه هابرماس مي پردازد.

واژگان کلیدی: سياست فرهنگي، سياسگذاري فرهنگي،سياستگذاري دركشورهاي جهان و ايران، كنش ارتباطي هابرماس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *