تاثیر اینترنت بر استرات‍ژی ها و ساختارهای سازمان رسانه ای

نویسندگان: لوسی کونگ، نیکوس لیندروس، روبرت جی¬.پیکارد،رولاند اسکردر و ریچارد ون در وروف
ترجمه: هادی البرزی دعوتی

چکیده:

این مقاله تاثیر اینترنت بر سازمان های رسانه ای را در بخش رسانه از جنبه نظریه های استراتژی و سازمان بررسی می کند.با گسترش تمرکزاینترنت،اینترنت بستری است، که به طور خاص پدیده بین ارتباطی از مدل¬های استراتژی، ساختار،فرایندها و تجارت است.همانگونه که اینترنت زمینه¬ای را پوشش می¬دهد،که همزمان خیلی گسترده و خیلی خرد است؛ اینترنت باعث تغییرات اساسی بر زنجیره ارزشی سازمان¬های رسانه¬ای می¬شود و سازمان¬های رسانه¬ای را درگیر در دسته¬ای از تغییرات در استراتژی ،ساختار و مدل¬های تجاریشان می¬کند و می¬توانند به عنوان محرکی ضمنی برای تغییرات و استراتژی¬ها باشند. لذا این مقاله ، پیشرفت های کلی گسترده¬ای که اینترنت در همه بخش¬های رسانه ایجاد می کند را بررسی کرده و متذکر می شود که اینترنت، همه سازمان¬های رسانه¬ای ارتباط¬جمعی را در این بخش-ها،با درجات متفاوت تحت تاثیر قرار می دهد.
.

واژگان کلیدی: اینترنت، سازمان رسانه ای، زنجیره ارزش، مشارکت بین رسانه ای

دانلود مقاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *