تاثير شبكه هاي اجتماعي اينترنتي بر كيفيت روابط اجتماعي (مطالعه موردي كاربران فيس بوك )

دكتر علي اصغر كيا   ص ۲۷

چکیده

شبكه هاي اجتماعي اينترنتي ، امروزه با استقبال فراواني از سوي كاربران مواجه شده اند و بخش قابل توجهي از اوقات فراغت خود را در اين شبكه ها سپري مي كنند . در عصر جهاني شدن و با ظهور فناوري هاي نوين ارتباطي ، يك فضاي مجازي در كنار فضاي واقعي ايجاد شده كه اين دو تاثير متقابلي بر يكديگر دارند . در همين راستا براي سنجش ارتباط ميان اين دو فضا اعم از زماني كه افراد به اينترنت اختصاص مي دهند و ساير تاثيرات فرهنگي عضويت و حضور در شبكه هاي اجتماعي ، از روش پيمايش اينترنتي و ارسال پرسشنامه به صورت آنلاين براي كاربران فعال فيس بوك استفاده شده است. افراد با اهداف متنوعي عضو اين شبكه ها مي شوند كه مهمترين آن را سرگرمي دانسته اند . ميان عضويت در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و نحوه اختصاص وقت به ساير فعاليت هاي اجتماعي ارتباط وجود داشته و بيشتر پاسخ دهندگان اذعان كرده اند كه به دليل استفاده بيش از حد از اينترنت براي فعاليت در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي مورد اعتراض ساير اعضاي خانواده واقع شده اند . همچنين ميان عضويت در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با مقوله هايي نظير نحوه ارتباط با جنس مخالف و شيوه محاورات اعضا در محيط بيروني ارتباط وجود دارد. بنابراين مي توان گفت ميان عضويت در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و روابط اجتماعي ارتباط وجود دارد.

واژگان کلیدی: شبكه هاي اجتماعي ، فيسبوك ، اينترنت ، روابط اجتماعي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *