تاثير ارتباطات غير كلامي در روابط ميان فردي

دكترمجيد مجدنيا   ص ۱۵۹

چكيده

بشر هميشه فكر مي كرد كه فقط ۵ نوع حس دارد. بعدها دريافت كه حس ششمي نيز وجود دارد. اغلب ارتباطات ما انسان ها، با اين حس ها سروكار دارند . ارتباط غيركلامي مرتبط با حس هاي بشري ، با حركت ، رنگ و شكل توام است . مردمان اعصار قديم در زمان هاي بسيار دور براي برقراري ارتباطات از تصاوير و طرح ها استفاده مي كردند. طرح ها و شكل هاي به جا مانده از انسان هاي قديمي در دل غارها كه برخي از آنها حتي بيش از ۲۰ هزار سال قدمت دارند و در منطقه كانتابريان كشف شده اند، به قدر كافي جذابيت دارند .
بشر به غير از ابزار تصويري كه با حس بينايي وي ارتباط داشت، ابزارهاي ديگري همچون ارتباطات چهره اي و حركتي را نيز داشته است. نمادهاي چهره اي مانند اخم كردن، خنديدن، عصباني شدن، گريه كردن و….. حالت هاي مختلفي هستند كه به صورت موثر در موقعيت هاي مختلف و در ارتباطات رو در رو انتقال دهنده حالات و پيام آنها بوده است . حالت هاي حركتي نيز در ارتباطات كاربرد دارند كه مي توانند مبهم يا روشن باشند . در اغلب موارد موقعيت هاي غيرقابل تفسيري نيز وجود دارند كه در شرايط متفاوت معاني مختلفي را انتقال مي دهند و برداشت دقيق و صحيح از آنها به عوامل مختلفي از قبيل عوامل فرهنگي، جغرافيايي، اجتماعي و غيره مربوط مي شود. در اين مقاله سعي بر آن است تا با شناخت انواع مولفه هاي ارتباطات غير كلامي و نحوه كاربرد آن ها ، به تاثير اين نوع از ارتباطات به طور ضمني پرداخته شود و راههاي درك اصولي مفاهيم آن ، مورد بررسي قرار گيرد.

واژگان کلیدی: ارتباطات غير كلامي، حركات فيزيكي، اثرات ارتباطات غيركلامي، اعتماد في مابين

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *