بررسی عوامل اعتماد سازی مخاطبان به برنامه‌های خبری در سیمای جمهوری اسلامی

دکتر امید علی مسعودی   ص ۳۱

چکیده

رسانه‌های جمعی نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری افکار عمومی در جوامع دارند.اهمیت این نقش نه در مراجعه تعداد زیاد مخاطبان به رسانه‌ها بلکه در میزان اعتماد اجتماعی است که مخاطبان به رسانه دارند.افکار عمومی زمانی تحت تأثیر یک خبر قرار می‌گیرد که به آن رسانه اعتماد داشته باشد. بخش‌های خبری رسانه‌های تصویری مانند تلویزیون به دلیل فراگیری در جامعه و سرعت انتقال مطالب؛ علاوه بر شیوه ارائه می‌بایست شاخص‌های اعتمادسازی انبوه مخاطبان را رعایت کنند وگرنه با بی اعتمادی تماشاگران خبر وکاهش تدریجی تعداد آن‌ها در طول زمان رو به رو خواهند شد. در این مقاله برای شناخت عوامل اعتمادسازی، به بررسی دلایل کاهش میزان اعتماد مخاطبان برنامه‌های خبری سیمای جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷ پرداخته شده است. در سال ۱۳۸۸ افزایش اعتماد مخاطبان تحت تأثیر مناظره‌های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری، تأکید دوباره‌ای بر نقش عوامل اعتمادساز در رسانه ملی داشت. با انجام روش فرا تحلیل از چهار تحقیق مرتبط با اعتماد به اخبار سیما، شاخص‌های متعددی برای سنجش اعتماد ارائه می‌شود که در این میان: صحت و درستی خبر، مرتبط بودن موضوع خبر با نیازهای خبری مخاطبان، جامعیت خبر، بی‌طرفی، احساس تعلق اجتماعی، توجه به نخبگان و ارائه جذاب مهمترین نقش را در ایجاد اعتماد بین بینندگان اخبار سیمای جمهوری اسلامی نشان می‌دهند.

واژگان کلیدی: اعتماد، رسانه‌ملی، مخاطبان، برنامه‌های خبری، شاخص‌های اعتماد، صحت، جامعیت، سانسور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *