بررسی تطبیقی نحوه پوشش خبری وقایع مرتبط با محیط زیست در رسانه¬های سایبر جریان اصلی و رسانه¬های سایبر شهروندی

دکتر صدیقه ببران[۱] *

اسماعیل داودی**

چکیده:

پژوهش “بررسی تطبیقی نحوه پوشش خبری وقایع مرتبط با محیط زیست در رسانه‌های سایبر جریان اصلی و رسانه‌های سایبر شهروندی” با تمرکز بر آتش­سوزی جنگل­های شمال، با هدف بررسی نوع پوشش رويداد آتش­سوزی جنگل­های شمال کشور در سال ۸۹ توسط رسانه­های شهروندی و مقایسه آن با میزان و نوع پوشش در رسانه­های جریان اصلی با بکارگیری روش تحلیل محتوا انجام شده است. ابتدا تمامی پیام­های مرتبط منتشر شده در خبرگزاری­های ایرنا و مهر و وبلاگ­های زیست محیطی به صورت تمام شماری استخراج و جمع­آوری شدند که دلیل انتخاب رسانه­های ایرنا و مهر داشتن دفاتر فعال شهرستان­ها در استان­های شمالی است؛ سپس تمامی مقوله­های مورد نظر در پرسشنامه معکوس استخراج و کدها به عنوان داده­های تحقیق در نرم افزار SPSS ثبت و جداول توصیفی و استنباطی و همچنین نمودارها به دست آمد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده مشخص شد که بین نوع استفاده از سبك‌هاي خبري و نوع رسانه (رسانه‌هاي جريان اصلي و رسانه‌هاي شهروندي) رابطه معناداري وجود دارد. همچنین بین نوع رسانه و گزينش ارزش‌هاي خبري و بین نوع رسانه و نوع قالب پوشش خبري (مصاحبه، گزارش، تحليل، گزارش تصويري) نیز رابطه معناداري وجود دارد.

واژه‌های کلیدی:

روزنامه ­نگاری شهروندی، روزنامه­ نگاری جریان اصلی، سبک­ های خبری، ارزش­ های خبری، قالب­ های خبری

* استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی                                                                                                                   S.babran@yahoo.com

** دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی                                                                             Esmaildavodi@gmail.com

دانلود مقاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *