بررسی تأثیر شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک بر بالابردن سرمایه اجتماعی در جامعه

دکتر جعفر حسین پور   ص ۵۷

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی – به‌ طور اخص فیسبوک – بر بالا‌بردن سرمایه اجتماعی در جامعه است. مسأله مورد بررسی، مطالعه کنش‌های کاربران ایرانی در سایت فیس‌بوک و شناسایی شاخص‌های نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی در این سایت است. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: آیا افراد با سرمایه اجتماعی بالاتر در شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک، از سرمایه اجتماعی بالاتری در جامعه نیز برخوردارند؟ فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از:

بین سرمایه اجتماعی افراد در شبکه اجتماعی مجازی فیس‌بوک و سرمایه اجتماعی آن‌ها در جامعه رابطه وجود دارد. چارچوب نظری مورد استفاده شامل نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام که شبکه‌ها و هنجارها را، مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی می‌داند و نظریه پیر بوردیو و نظریه فرانسیس فوکویاما و جامعه شبکه‌ای کاستلز است. روش این تحقیق پیمایش و ابزار مورد استفاده در آن دو پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه شامل ۸۰ نفر است که به روش تصادفی هدفمند و تصادفی گلوله برفی از میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه سراسری علامه طباطبائی و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات که در شبکه اجتماعی فیسبوک عضویت دارند، انتخاب شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و براساس نتایج نهایی به‌دست‌آمده، فرضیه اصلی تحقیق پذیرفته شد.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، فیسبوک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *