بررسي نظام حقوقي وب سايت هاي خبري در ايران

حامد بابازاده مقدم  ص ۱۱

چکیده

اينترنت نقش مهمي در تامين حق آزادي بيان داشته و با رفع محدوديت هاي انتشار، جستجو و دريافت اطلاعات، زمينه ي استفاده از اين حق بنيادين را فراهم نموده است. امروزه ترديدي وجود ندارد كه توسعه و گسترش اينترنت و همچنين بهره مندي از اين ابزار نوين ارتباطي، نيازمند يك نظام حقوقي مدون و منسجم است. نظام حقوقي مورد نظر بايد بتواند ضمن تامين آزادي اين رسانه نوين، مانع سوء استفاده احتمالي از آزادي بيان شده و به مردم اطمينان دهد، دسترسي و استفاده آنها از رسانه هاي اينترنتي ارزان، امن و پايدار خواهد بود.
در اين نوشتار تلاش شده تا مهمترين مسائل نظام حقوقي وب سايت هاي خبري در ايران، شامل: قوانين و مقررات حاكم، تاسيس، نظارت و پالايش(فيلترينگ) سايت ها، مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. نتايج مطالعات نشان مي دهد، علي رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقي سايت هاي خبري در كشور كارآمد نبوده و نمي تواند پاسخگوي نيازهاي فعلي باشد.

واژگان کلیدی: حقوق اينترنت، آزادي بيان، آزادي انتشار، سايت هاي خبري، فيلترينگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *