بررسي مقررات پوشش رسانه اي دادرسي ها در ايالات متحده امريكا

عليرضا اقمشه، امير سلمان پور   ص ۳۳

چکیده

پوشش خبري پرونده هاي قضايي مي تواند موضوع بحث مهمي براي كارشناسان حقوقي و رسانه اي باشد؛ چرا كه برخورداري از دادرسي منصفانه و عادلانه از حقوق اوليه هر فرد محسوب مي شود و برگزاري علني دادگاه ها براي پاسداشت همين حق است. اما از آنجا كه همه اعضاي جامعه نمي توانند هم زمان در جلسات رسيدگي حضور داشته باشند، خبرنگاران به منزله چشم و گوش مردم در محاكم عمل مي كنند؛ چرا كه وقتي جريان يك دادرسي از تلويزيون يا ماهواره پخش مي شود مخاطب مي تواند از تك تك لحظات و واكنش هاي طرفين محاكمه در دادرسي اطلاع كسب كند و خود مخاطب به طور مستقيم از آن دادرسي تحليل خود را كسب كند. حال، مقرراتي كه قانون گذاران براي پوشش رسانه اي دادرسي ها وضع مي كنند بسيار حائز اهميت مي باشد. اينكه مقررات پوشش رسانه اي دادرسي ها براي كدام رسانه ها باشد و اينكه به چه شكلي بايد تصويب و اجرا شود نيازمند يك مطالعه گسترده در اين زمينه و همين طور نيازمند مطالعه تطبيقي در كشورهاي ديگر مي باشد. در اين مقاله برآنيم تا به مقررات پوشش رسانه اي چند ايالت از ايالات متحده امريكا پرداخته و ساختاري را براي اين مقررات نويسي يافت كنيم.

واژگان کلیدی: پوشش رسانه اي، رسانه، دادرسي ها، دسترسي رسانه ها، دستگاه قضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *