بازنمايي انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ در روزنامه‌هاي کيهان، ايران و شرق

دکتر حسن مجيدي، هادي البرزي   ص ۵۱

چکیده

خبر و تحليل‌هاي روزنامه‌هاي جريان‌هاي مهم سياسي کيهان (اصول‌گرا)، شرق (اصلاح‌طلب) و ايران (اعتدال‌گرا) با استفاده از روش تحقيق تحليل گفتمان رويکرد وندايک در خصوص دهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمين انتخابات مجلس خبرگان در بازه زماني (۱ مهر تا ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۴) مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق پژوهشگران پس از استخراج مهم‌ترين کار ويژه‌هاي گفتماني اين روزنامه‌ها به مقايسه آنها با يکديگر پرداختند. هر يک از اين روزنامه‌ها که متعلق به يک جريان سياسي بودند، به دنبال آن بودند که گفتمان خود را در مقابل ديگري تبيين کنند، اما گفتمان دو روزنامه ايران و شرق تقريبا در مقابل گفتمان روزنامه کيهان قرار مي‌گرفت. هر چند هر دو روزنامه شرق و ايران خود را اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و تا حدودي داراي تفاوت گفتماني معرفي مي‌کردند اما به طور کلي هر دوي آنها دگر خود را اصول‌گرايان معرفي مي‌کردند. روزنامه شرق و ايران چشم‌انداز اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان را در انتخابات آينده مجلس پيروزي در صورت مشارکت حداکثري مردم مي‌دانست و روزنامه کيهان هم چشم انداز اصول‌گرايان را براي پيروزي در صورت ائتلاف حداکثري و ليست واحد عنوان مي‌کرد. پس از اعلام نتايج انتخابات روزنامه ايران مجلس آينده را مجلسي معتدل و روزنامه شرق با پيروزي قاطع ليست اميد و اصلاح‌طلبان و روزنامه کيهان با پیروزی چشمگیر «اصول‌گرایان» و شباهت نداشتن مجلس دهم به مجلس ششم بازنمايي کرد.

واژگان کلیدی: تحلیل گفتمان، اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا، اصلاح‌طلب، انتخابات مجلس، انتخابات خبرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *